2
view-button 38

Yazı haqqında xəbər ver

Əgər yazıda qeyri etik və ya təhqir xarakerli sözlər varsa bizə xəbər verməyiniz rica olunur.

Axtarışı JS ilə işarələmək

elvinhuseynov
function mark(it){
 clearIt()
 if (it.length > 2){
  let c = new RegExp(it, "ig") 
  main.innerHTML = main.innerHTML.replace(c,"<mark>"+it+"</mark>")
 } 
}

function clearIt(){
 let b = new RegExp("mark>", "ig") 
 main.innerHTML = main.innerHTML.replace(b,"wbr>")
}

mark(search.value)
input[type="text"] { 
  width: 50%;
  margin:10px;
  padding: 5px;
  float:left;
  clear:left;
}
div{
 float:left;
 clear:left;
 margin:10px 10px;
}
.bold {
 font-weight: 700;
}
table td {
 border: solid 1px #ccc;
 padding: 3px;
}
<input onfocusout="clearIt()" oninput="mark(this.value)" value="Lorem" id="search" placeholder="Lorem">
<button onclick="mark(search.value)">SEARCH</button>
<button onclick="clearIt()">CLEAR</button>

<div id="main">
<div class="objType" id="item1">
 <span class="bold">Accepted</span> Event Relation
 <table>
 <tr>
  <td>Lorem</td>
  <td>ipsum</td>
 </tr>
 </table>
</div>
<div class="objType" id="item2">
 Case <span class="bold">Status</span> Value
 <table>
 <tr>
  <td>Lorem</td>
  <td>ipsum</td>
 </tr>
 </table>
</div>
<div class="objType" id="item3">
 External <span class="bold">Data Source</span>
 <table>
 <tr>
  <td>Lorem</td>
  <td>ipsum</td>
 </tr>
 </table>
</div>
<div class="objType" id="item4">
 Navigation <span class="bold">Link</span> Set
 <table>
 <tr>
  <td>Lorem</td>
  <td>ipsum</td>
 </tr>
 </table>
</div>

</div>

Elvin Huseynov

CodeX layihəsinin təsisçisi. PM

Rəylər

0 comments
Rəy yazan olmayıb
Rəy yazmaq üçün lütfən sayta Telegram hesabınızla daxil olun