2
view-button 61
JavaScript öyrənilməsi üçün yol xəritəsi

Yazı haqqında xəbər ver

Əgər yazıda qeyri etik və ya təhqir xarakerli sözlər varsa bizə xəbər verməyiniz rica olunur.

JavaScript öyrənilməsi üçün yol xəritəsi

elvinhuseynov
JavaScript         
├── JavaScript-in əsasları 
│  ├── Dəyişənlər     
│  │  ├── var
│  │  └── let/const (es6)   
│  ├── Məlumat növləri     
│  │  ├── number, +Bigint(es6)    
│  │  ├── string, Template String(es6), interpolation(es6)    
│  │  ├── undefined    
│  │  ├── null    
│  │  ├── boolean   
│  │  ├── Symbol(es6)   
│  │  └── Object   
│  ├── Məlumatların tiplər üzrə dinamik təsnifi (Dynamic data typing)     
│  ├── Operatorlar     
│  ├── Şərtlər və şərti operatorlar    
│  │  ├── if/switch    
│  │  └── Ternary operators  
│  ├── Döngələr (Loops)      
│  │  ├── for   
│  │  └── while/do while   
│  ├── Funksiyalar     
│  │  ├── Funksiya növləri    
│  │  │  ├── Function Declaration  
│  │  │  ├── Function Expression 
│  │  │  ├── Named Function Expression  
│  │  │  └── Arrow Function (es6)  
│  │  ├── Rekursiya    
│  │  ├── Call stack   
│  │  ├── Callback    
│  │  ├── Execution context    
│  │  ├── Görmə sahəsi (Area of visibility)
│  │  └── Closure   
│  └── Obyektlər, prototiplər     
│    ├── this    
│    │  └── call, apply, bind  
│    ├── Prototiplər   
│    │  ├── Konstruktor funksiyaları  
│    │  └── Inheritance 
│    ├── Obyekt yönümlü proqramlaşdırma (OOP)    
│    │  ├── Klaslar (es6)  
│    │  └── Class inheritance  
│    └── new operatoru   
├── API ilə işin əsasları
│  ├── DOM     
│  │  ├── Document    
│  │  │  ├── Finding and getting items  
│  │  │  └── Element manipulyasiyası 
│  │  │    ├── style
│  │  │    ├── klasslar
│  │  │    └── atributlar
│  │  ├── Hadısələr (Events)   
│  │  │  ├── Event handlers
│  │  │  ├── Floating / catching events
│  │  │  └── Delegation 
│  │  └── Formalar    
│  │    ├── Formanın emalı
│  │    ├── Forma elementləri
│  │    └── formData  
│  ├── BOM/Window     
│  │  ├── Screen   
│  │  │  ├── Ekran eni  
│  │  │  ├── Ekran hündürlüyü
│  │  │  └── Rəng dərinliyi (Color depth)  
│  │  ├── Location    
│  │  │  ├── URL 
│  │  │  ├── Hostun adı
│  │  │  ├── Yol 
│  │  │  └── http/https protokolları
│  │  ├── History   
│  │  │  ├── İrəli  
│  │  │  └── Geriyə 
│  │  ├── Navigator    
│  │  │  ├── Brauzer adı 
│  │  │  ├── Versiya 
│  │  │  └── Engine 
│  │  ├── Popup    
│  │  │  ├── alert  
│  │  │  ├── confirm 
│  │  │  └── prompt 
│  │  ├── Timing   
│  │  │  ├── setTimeout 
│  │  │  └── setInterval 
│  │  ├── cookie   
│  │  └── localStorage и sessionStorage    
│  ├── Serverlə işləmək üçün API      
│  │  ├── XMLHttpRequest   
│  │  └── Fetch(ES6)   
│  ├── Digər qlobal obyektlər   
│  │  ├── canvas   
│  │  ├── JSON    
│  │  ├── Math    
│  │  ├── Promise(ES6)    
│  │  └── requestAnimationFrame    
│  └── Code debugging     
│    ├── DevTools    
│    ├── debugger    
│    ├── try/catch    
│    └── Lintinq   
│      ├── jshint 
│      └── eslint 
├── ES6+        
│  ├── async/await     
│  ├── Destructuring    
│  ├── Rest      
│  ├── Spread     
│  └── Default function parameters     
└── Geniş JavaScript      
  ├── Alqoritmlər     
  ├── ES6 modulları
  ├── Event Loop     
  ├── Asinxroniya     
  ├── webpack     
  └── Testing     
    ├── Jest    
    ├── Mocha    
    └── Chai    

Elvin Huseynov

CodeX layihəsinin təsisçisi. PM

Rəylər

0 comments
Rəy yazan olmayıb
Rəy yazmaq üçün lütfən sayta Telegram hesabınızla daxil olun