2
view-button 471

Yazı haqqında xəbər ver

Əgər yazıda qeyri etik və ya təhqir xarakerli sözlər varsa bizə xəbər verməyiniz rica olunur.

Sass-ı tez bazar öyrənmək

elvinhuseynov

Dəyişənlər

Sass-da dəyişənin elan olunması:

təkcə bir dəyişən üçün:

$mycolor: #005DFF

// çağırırıq

body {
  background-color: $mycolor;
}

müxtəlif dəyişənin bir yerdən çağırılması:

$colors: (
  primary: #005DFF,
  accent: #FFF6BB
);

// çağırırıq

body {
  background-color: map-get($colors, primary);
}

Funksiya

@function color($color-name) {
  @return map-get($colors, $color-name);
}

Mixin

Əgər funksia return ilə bir dəyəri qaytarırsa mixinlər istənilən sətri dəyər kimi qaytarırı

@mixin reset-list {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
}

@mixin horizontal-list {
 @include reset-list;

 li {
  display: inline-block;
  margin: {
   left: -2px;
   right: 2em;
  }
 }
}

nav ul {
 @include horizontal-list;
}

css-də nəticə

nav ul {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
}
nav ul li {
 display: inline-block;
 margin-left: -2px;
 margin-right: 2em;
}

Paylaşılan sass dəyərlər (shared sass values)

%btn {
  display: inline-block;
  border-radius: 5px;
  padding: 8px 20px;

  &:hover {
    transform: scale(.98);
  }
}

.btn-primary {
  @extend %btn;
  color: blue;
}

.btn-secondary {
  @extend %btn;
  color: red;
}

Compiled olmuş css nəticə:

.btn-primary, .btn-secondary {
 display: inline-block;
 border-radius: 5px;
 padding: 8px 20px;
}

.btn-primary:hover, .btn-secondary:hover {
 -webkit-transform: scale(0.98);
     transform: scale(0.98);
}

.btn-primary {
 color: blue;
}

.btn-secondary {
 color: red;
}

Sass Loops

$spaceamounts : (1, 2, 3, 4, 5);

@each $space in $spaceamounts {
  .m-#{$space} {
    margin: #{$space}rem;
  }

  .p-#{$space} {
    padding: #{$space}rem;
  }
}

Compiled olunmuş css faylda nəticə:

.m-1 {
 margin: 1rem;
}

.p-1 {
 padding: 1rem;
}

.m-2 {
 margin: 2rem;
}

.p-2 {
 padding: 2rem;
}

.m-3 {
 margin: 3rem;
}

.p-3 {
 padding: 3rem;
}

.m-4 {
 margin: 4rem;
}

.p-4 {
 padding: 4rem;
}

.m-5 {
 margin: 5rem;
}

.p-5 {
 padding: 5rem;
}

Responsive-lik üçün

$desktop: 840px;
@mixin desktop {
  @media (min-width: #{$desktop}) {
    @content;
  }
}

.ax {
  @include desktop {
    display: block;
  }
}

CSS-də nəticə

@media (min-width: 840px) {
 .ax {
  display: block;
 }
}

Elvin Huseynov

CodeX layihəsinin təsisçisi. PM

Rəylər

0 comments
Rəy yazan olmayıb
Rəy yazmaq üçün lütfən sayta Telegram hesabınızla daxil olun